page banner

Giải pháp cho Thời trang & Dệt may

Cổng từ an ninh được lắp đặt ở lối vào cửa hàng, số lượng cổng được xác định bởi chiều rộng của lối vào và loại cổng.

Quần áo Chế tạo

Thẻ cứng

1

RFID

2

Nhãn mềm

3

Lưu ý: Kích thước và mô hình khác nhau có thể được tùy chỉnh cho bạn.

Giày Chế tạo

Thẻ cứng AM

4

Thẻ cứng RF

5

Thẻ cứng cảnh báo

6

Khăn tắm Chế tạo

Thẻ cứng

7

Nhãn mềm

8

Làm cách nào để xóa các thẻ hoặc hủy kích hoạt nhãn?

4

Sau khi được thanh toán, bạn có thể xóa các bảo mật này khỏi các bài báo bằng trình tách hoặc hủy kích hoạt của chúng tôi.

Số lượng bộ tách hoặc bộ ngừng hoạt động được xác định bởi số lượng bàn thu ngân.

1

Sử dụng bộ tách từ tính để loại bỏ nhãn của khóa từ. Đối với nhãn, có bộ khử kích hoạt để tẩy dầu mỡ.