biểu ngữ trang

Giải pháp cho nhà bán lẻ chuyên nghiệp

Cổng an ninh được lắp đặt ở lối vào cửa hàng, số lượng cổng được xác định bởi chiều rộng của lối vào và loại cổng.

quần áoChế tạo

thẻ cứng

1

RFID

2

nhãn mềm

3

Lưu ý: Kích thước và mô hình khác nhau có thể được tùy chỉnh cho bạn.

Đôi giàyChế tạo

Thẻ cứng AM

4

Thẻ cứng RF

5

Thẻ cứng đáng báo động

6

Người khácChế tạo

thẻ cứng

7

nhãn mềm

số 8

Làm cách nào để xóa thẻ hoặc hủy kích hoạt nhãn?

4

Sau khi được thanh toán, bạn có thể xóa các bảo mật này khỏi các bài viết bằng trình tách hoặc hủy kích hoạt của chúng tôi.

Số lượng thiết bị ngắt hoặc hủy kích hoạt được xác định bởi số lượng bàn thu ngân.

1

Sử dụng bộ tách từ để loại bỏ thẻ của khóa từ. Đối với nhãn, có bộ hủy kích hoạt để khử từ.